Netherlands
Presikhaaf Schoolmeubelen schrijf je in event

De invloed van de vitale leer- en werkomgeving (volgeboekt)

 

Woensdag 17 april 2024 is het zover, dan organiseert Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen haar jaarlijks Onderwijs Inspiratie Evenement! Deze keer nodigen wij je uit op Sportcentrum Papendal het thuis van TeamNL.

 

De school is een omgeving waar kinderen leren en spelen, maar ook een werkomgeving voor onderwijsprofessionals, pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten. Wat maakt de school tot een vitale leer- en werkomgeving? Wat kunnen scholen zelf doen om een vitale leer- en werkomgeving te creëren? Welke aspecten hebben hier invloed op? Hoe activeer je vitaliteit bij kinderen en volwassenen? In hoeverre speelt de inrichting van een school een rol bij de vitaliteit? En hoe benut je circulaire kansen hierbij? Het thema ‘Vitaliteit’ staat tijdens ons jaarlijks onderwijs evenement centraal!

In het Olympisch jaar 2024 kijken we op 17 april naar de toekomst en gaan we samen de dialoog aan op een locatie die beleving en inspiratie ademt: Sportcentrum Papendal, het thuis van TeamNL.

Samen met onze partners delen we kennis, geven we je handvatten, ideeën en inspiratie mee om jouw school naar een vitale leer- en werkomgeving te transformeren.

Tijdens het onderwijs evenement kijken we vanuit diverse invalshoeken naar wat de invloed is van een vitale leer- en werkomgeving op kinderen en volwassenen en denken we in kansen en activatie.  

Laat je inspireren en verrassen!

Voor wie?

Primair Onderwijs

  • Bovenschoolse directeuren
  • Schooldirecteuren
  • Facilitair managers
  • HR managers
  • Leerkrachten
  • Onderbouw, middenbouw en bovenbouwcoördinatoren

Architecten

  • scholenbouw

INFORMATIE
Voor meer informatie over dit Onderwijs Inspiratie Evenement op 17 april 2024 kan je contact opnemen met Tamara Breukel via: communicatie@schoolmeubelen.com

 

 

 

 

PROGRAMMA

08.45    Inloop en ontvangst

09.15    Opening door Hans Haarman en Sibo Arbeek

09.30    Heleen Vredeveld

10.15    Paul Baan

11.00    Pauze

11.30    Kennissessies ronde 1

12.30    Olympisch lunchbuffet

13.30    Kennissessies ronde 2

14.30    Pauze

14.45    Intermezzo met een Special Guest

15.30    Healthy Experience afsluiting

 

 

 

 
Presikhaaf Schoolmeubelen sportcentrum papendal
kleur portret van sibo arbeek
Dagvoorzitter

Sibo Arbeek

Hoofdredacteur Schooldomein

Sibo Arbeek studeerde Nederlandse taal- en Letterkunde en Kunstgeschiedenis in Groningen. Na een aantal jaren als leraar Nederlands te hebben gewerkt, werd hij in 1990 als hoofd communicatie bij Informatiecentrum Scholenbouw (ICS) aangesteld. Onderdeel van zijn werk betrof het hoofdredacteurschap van Schooldomein, waarmee het Ministerie het onderwijsveld wilde informeren over ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving en de bouw en inrichting van scholen. Sibo was een groot aantal jaren DGA van de ICS Ruimteregie Holding. Inmiddels is hij ruim dertig jaar hoofdredacteur van Schooldomein, dat tot een landelijk platform is uitgegroeid en in het schooljaar 2021-2022 zijn 34e jaargang is ingegaan. De afgelopen jaren bezocht hij voor Schooldomein honderden scholen en sprak met opdrachtgevers, gebruikers en de verschillende partijen in het ontwerp- en bouwproces. In 2020 verscheen het ‘Inspiratieboek 2015-2020; Samen Werken aan de School van Morgen’, gericht op basis- en voortgezet onderwijs. In het najaar van 2021 verscheen het ‘Inspiratieboek 2010-2025; Samen Werken aan de Leeromgeving van Morgen’, gericht op mbo, hbo en wo. In april van dit jaar verscheen het 'Inspiratieboek 2015-2025 kindcentra in hun omgeving'.

Keynote spreker

Heleen Vredeveld

Interieurontwerp - Toekomstverkenning Zachtgroen ontwerpstudio

Net als kinderen op de basisschool is Heleen van nature nieuwsgierig. Een levenlang leren is haar op het lijf geschreven. Er valt zoveel te ontdekken in jezelf en de wereld. Door in beweging te blijven kan zij op meerdere vlakken iets betekenen voor een ander. Dat doet ze vanuit haar eigen kracht en authenticiteit. Het grootste deel van haar leven is zij werkzaam als interieurontwerper. Dit doet ze met name voor onderwijs- en kantoorinstellingen. Daarnaast is zij ook toekomstverkenner en designthinking facilitator. De tijd waarin we nu leven vraagt om buiten de kaders te denken, met een blik op de toekomst. Zoals kinderen doen! 

Inspiratie lezing preview

FutureFit

In deze inspiratie lezing neem ik je mee in de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van welzijn binnen het basisonderwijs. Een vitale leeromgeving laat kinderen, personeel en ouders beter leren en werken. Het draagt bij aan meer leer- en werkplezier. Naast de inrichting spelen er ook andere factoren een rol die bijdragen aan een vitale leeromgeving. 

In deze sessie prikkelen we uw verbeelding met aansprekende en vernieuwende voorbeelden om zo met een vitale dosis inspiratie weer FutureFit naar huis te keren!

kleur portret van Heleen Vredeveld
kleur portret van paul baan
Keynote spreker

Paul Baan

Oprichter Klassewerkplek

Na een lange carrière als ondernemer/bestuurder in de IT-sector stapte Klassewerkplek-oprichter Paul Baan over naar het onderwijs, als meester Paul op een basisschool. Met die combinatie aan ervaringen besloot hij een in de zakenwereld effectief instrument voor behoud van medewerkers om te buigen naar een methode die past binnen het onderwijs. Zo ontstond Klassewerkplek.

Inspiratie lezing preview

Waar leerlingen overgaan en leerkrachten blijven zitten

Waarom ligt de uitstroom en het verzuim in de onderwijssector hoger dan andere sectoren met HBO+ opgeleide professionals? En waarom zijn sommige scholen en besturen juist héél goed in het binden van diezelfde professionals? Als oud-bestuurder en ex-zijinstromer begon Paul Baan met Klassewerkplek, een jaarlijks onderzoek dat laat zien hoe je als school of bestuur aan de slag kunt met de bewezen voorspellers van behoud, en welke goede voorbeelden er al zijn! Hoe word je een school waar leerlingen overgaan en leerkrachten blijven zitten? Aan de hand van wetenschap en goede voorbeelden kan ieder bestuur of iedere school duidelijke stappen zetten.

Kennissessie 1

Katja van Well

Strategisch Onderwijs Adviseur SPEYK

Katja heeft 22 jaar in het (speciaal) basisonderwijs gewerkt, eerst als juf en later als bovenschools onderwijskundig ICT-er. Er zijn veel (technologische) innovaties geweest die het werken in het onderwijs hebben beïnvloed. Als mediacoach vindt ze het belangrijk zowel de positieve als de negatieve kanten te verkennen. Zij is ervan overtuigt dat technologie juist van meerwaarde kan zijn als het op een passende manier wordt ingezet. Dat vraagt om maatwerk en goede gesprek erover aangaan, want iedere organisatie is uniek. Zij inspireert je graag met een andere kijk en praktijkvoorbeelden.

Kennissessie preview

Verbeter je werkgewoontes met (technologisch) inzicht

Een gezonde werkomgeving is van belang voor jouw vitaliteit. Het gaat daarbij om meer dan alleen een goed ingerichte werkplek; ook de (werk)cultuur speelt een grote rol. Een steeds groter deel van ons werk speelt zich af in de digitale leer- en werkomgeving. Aan de ene kant prettig, want het maakt op afstand werken mogelijk en contact met je collega’s en leerlingen hoeft niet altijd op locatie plaats te vinden. Aan de andere kant brengt dit een andere vorm van (samen)werken met zich mee en wordt er een beroep gedaan op andere vaardigheden. Hoe jij jouw dagelijks werk organiseert heeft invloed op jouw succes en werkgeluk. Regelmatig focusmomenten inplannen, stilstaan bij hoe je je voelt en jouw werkdag afsluiten met het doornemen van jouw taken en afspraken voor de volgende dag zijn voorbeelden van werkgewoontes die daaraan bij kunnen dragen. Je weet het vaak wel, maar goede voornemens volhouden is niet altijd makkelijk. Wist je dat technologie je daarbij kan ondersteunen? Ik neem je graag mee in digitale tools die je kunt inzetten om jouw vitaliteit te verbeteren. Deze tools kan je morgen al inzetten, want ze zitten in de Microsoft 365 omgeving die je al tot je beschikking hebt. 

 

kleur portret van katja van well
kleur portret van Geert Geurken
Kennissessie 2

Geert Geurken

Strategisch adviseur sport en bewegen Sportbedrijf Arnhem

Geert is al ruim dertig jaar bezig met het stimuleren van sport en bewegen in Arnhem. Bewegen en sport staat centraal in zijn leven en heeft hem veel gebracht. Geert is opgeleid aan de Calo en sinds 1985 docent lichamelijke opvoeding. In de avonduren turntrainer en docent/opleider seniorensport. Van 2000 – 2017 actief als hoofd sportontwikkeling gemeente Arnhem, waar Sportbedrijf Arnhem voorheen onderdeel van was. Geert is lid van het lectoraat sportpedagogiek Windesheim Zwolle en stond aan de wieg van het Beweegconcept 2+1+2 dat omarmt wordt door de KVLO voor het bewerkstelligen van de vijf uur beweegrichtlijnen die samen gaan met Jong en vaardig in bewegen. Een deelakkoord binnen het Nationaal Sportakkoord waar Geert namens de gemeenten in heeft meegedacht en geschreven.

Kennissessie preview

De school als gezonde leer, ontwikkel -en werkomgeving. Van visie naar doen!

In deze kennissessie nemen wij je mee in het conceptueel denken, inrichten en programmeren vanuit onze visie op bewegen en een gezonde leefstijl. Hoe we een vitale schoolomgeving kunnen creëren voor zowel kinderen als onderwijzend -en ondersteunend personeel. Onlosmakelijk is de combinatie tussen hardware (locatie), de orgware (school, kinderopvang, etc..) die hier actief is en de software (alle activiteiten van onderwijs tot kinderopvang) aan elkaar verbonden. Twee mooie voorbeelden komen langs: ‘De Arnhemse aanpak’ een voorbeeld van een visie vertaald naar een concept. En het 5 uur per week bewegen concept 2+1+2. Bewegen door de dag, bewegend leren, inrichting van gebouwen, plein, de (groene)ruimte om de school . Dat zijn de knoppen zijn waar we aan kunnen draaien

kennissessie 2

Hayke Valburg

Projectmanager Gezonde leefstijl en vitaliteit

Hayke werkt al ruim 10 jaar in het leefstijlcoach vak en vanuit Sportbedrijf Arnhem begeleid ze mensen en bedrijven bij het fitter en vitaler worden. Ze is projectmanager van Vital-up: de afdeling binnen het Sportbedrijf die bedrijven ondersteunt op het gebied van vitaliteit en een preventieve aanpak van ziekteverzuim.

Ze heeft in 2021 een groot onderzoek gedaan naar problemen en uitdagingen waar HR-professionals en directeuren tegenaan lopen op het gebied van een preventieve aanpak van ziekteverzuim en vitaliteit en tijdens de kennissessie deelt ze de gouden tips afkomstig uit dit onderzoek.

Kennissessie preview

De school als gezonde leer, ontwikkel -en werkomgeving. Van visie naar doen!

In deze kennissessie nemen wij je mee in het conceptueel denken, inrichten en programmeren vanuit onze visie op bewegen en een gezonde leefstijl. Hoe we een vitale schoolomgeving kunnen creëren voor zowel kinderen als onderwijzend -en ondersteunend personeel. Onlosmakelijk is de combinatie tussen hardware (locatie), de orgware (school, kinderopvang, etc..) die hier actief is en de software (alle activiteiten van onderwijs tot kinderopvang) aan elkaar verbonden. Twee mooie voorbeelden komen langs: ‘De Arnhemse aanpak’ een voorbeeld van een visie vertaald naar een concept. En het 5 uur per week bewegen concept 2+1+2. Bewegen door de dag, bewegend leren, inrichting van gebouwen, plein, de (groene)ruimte om de school . Dat zijn de knoppen zijn waar we aan kunnen draaien

kleur portret van hayke valburg
kleur portret van Ronald de Rooij
Kennissessie 3

Ronald de Rooij

Architect - directeur Topos en Directeur - eigenaar van InFit beweegconcepten

Ronald de Rooij heeft als architect/directeur bij Topos vele jaren ervaring in het ontwerpen van schoolgebouwen voor het primair onderwijs. In de loop der jaren maakte hij de ontwikkeling mee van basisscholen met kinderopvang naar brede scholen en integrale kindcentra. Als volleybaltrainer en coach ervaart hij regelmatig de beweegarmoede bij jonge kinderen. De motorische ontwikkeling blijft achter doordat kinderen zich niet meer vanzelfsprekend motorisch ontwikkelen met buitenspelen en/of breedtesport. Binnen zijn bedrijf InFit Beweegconcepten ontwerpt en ontwikkelt hij innovaties voor het bouwen en inrichten van accommodaties en ruimten voor (bewegings)onderwijs en sport.

Kennissessie preview

Maak er een beweegschool van!

Na een bezoek aan Denemarken in 2017 wist ik het zeker. Wat in Denemarken kan moet in Nederland ook kunnen. Schoolbestuur PIT-KO uit Zwijndrecht durfde deze stap ook te zetten bij de nieuwbouw van De Twijn in Alblasserdam. In samenwerking is een ontwerp tot stand gekomen waarin kinderen van 0 tot 13 jaar zich bewegend kunnen ontwikkelen. De eerste beweegschool van Nederland. Een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar kinderen buiten de klaslokalen uitgedaagd worden in beweging te komen, hun grenzen te verleggen en zich bewegend ontwikkelen. Rennen, klimmen, klauteren, mikken en gooien, het is allemaal mogelijk en op momenten dat kinderen daar zelf behoefte aan hebben.

In mijn kennissessie neem ik je mee in het gedachtegoed achter de beweegschool en laat zien wat de mogelijkheden zijn, zowel in bestaande als in nieuwe scholen.

Kennissessie 4

Robbert de Jonge

Circulair consultant Gispen

Toen Robbert 22 jaar geleden bij Gispen als projectleider begon, was Gispen al duurzaam bezig. Gispen meubilair wordt van oudsher modulair ontworpen. Stoelen en tafels kun je bijvoorbeeld gemakkelijk in en uit elkaar halen en de onderdelen en materialen vervangen.

Sinds het begin van de circulaire economie in 2015, adviseert Robbert als Circulair consultant zijn relaties en collega’s over hergebruik, revitaliseren en circulaire producten en diensten. Het is zijn werk en het hoort bij zijn leven. Hij vindt dat wij als mens een verantwoordelijkheid hebben om de wereld beter achter te laten.

Kennissessie preview

Niemand is tegen duurzaamheid

Een duurzame en vitale werkomgeving willen wij toch allemaal, maar hoe kunnen wij samen een duurzame en vitale werkomgeving creëren? Duurzaam gebruik van producten en grondstoffen, dat is de basis voor een verantwoorde inrichting. Maar hoe doen we dat dan met nieuwe en gebruikte producten?

Kunnen we alles hergebruiken wat we hebben en hoe komen we daar achter, kan ons werkproces met leerlingen doorgaan terwijl wij herinrichten, past gerevitaliseerd meubilair wel in de nieuwe inrichtingsplannen, wat doen we met overtollig meubilair, CO2 reductie is belangrijk - maar hoe werkt CO2 nou en heeft het veel impact als wij gaan revitaliseren?

Allerlei vragen met verrassende antwoorden en voorbeelden helpen om een duurzame en vitale werkomgeving te maken binnen de Circulaire Economie.

 

kleur portret van Robbert de Jonge