Netherlands
Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen fabriek   landscapem

 

Nieuwsbericht
Arnhem, 6 juni 2024

 

 

Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen, onderdeel van Koninklijke Ahrend B.V.  heeft het detacheringscontract met Scalabor, hèt sociaal ontwikkelbedrijf van Midden-Gelderland, langdurig verlengd.

Met het verlengen van het detacheringscontract toont Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen aan, te blijven investeren en zich in te spannen voor het behoud van werkgelegenheid voor collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen is in het bezit van de certificaten voor trede 3 én 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en maakt dat met het verlengen van het detacheringscontract meer dan waar.

Binnen Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen staat de mens centraal en is er plek voor iedereen. Diversiteit in mensen, (migratie)achtergronden, talenten en beperkingen zorgt voor innovatie en betere resultaten omdat iedereen nét anders naar een situatie kijkt.

Inclusief ondernemen houdt voor ons in dat wij iedereen willen stimuleren om zichzelf te zijn op het werk, want dit zorgt voor gezamenlijke betrokkenheid. Samen werken we aan een werkomgeving waar vitaliteit, werkplezier en ontwikkeling van medewerkers voorop staan. Maar inclusief betekent ook dat wij elkaar waarderen en respecteren om wie wij zijn en wat wij samen kunnen en willen bereiken.

‘Met de combinatie van het verlengen van het detacheringscontract met Scalabor en het huurcontract van onze productielocatie in Arnhem met Dream Advisors versterken wij het fundament van de werkgelegenheid en het produceren van duurzaam meubilair voor nu en in de toekomst’. 
Maurits van Berckel, Commercieel directeur Gispen.

‘Onze collega’s werken vaak al heel lang en met veel plezier en toewijding bij Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen. We zijn dan ook erg blij dat we deze samenwerking de komende jaren zullen continueren!’ Marcel Hielkema, Bestuurder-directeur Scalabor B.V.

Bij Scalabor staan goed werkgeverschap en passend werk centraal. Er wordt samengewerkt in een inclusief en divers bedrijf waarin iedereen volwaardig meedoet. Medewerkers en deelnemers aan ontwikkeltrajecten worden begeleid naar zo passend mogelijk werk. Al dan niet binnen onze eigen locaties of bij externe werkgevers.

Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen ontwikkelt, ontwerpt en produceert kwalitatief en toekomstgericht meubilair. Wij zijn dé ideale partner bij de inrichting van het onderwijs. Wij produceren duurzaam, circulair en op maatschappelijk verantwoorde wijze in Nederland. Wij doen dit in een omgeving waar opleiding en ontwikkeling centraal staan. Iedereen krijgt bij ons de ruimte om zijn of haar vaardigheden te gebruiken.

 

 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:
Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen
Ronald Burgers
T: 06 57513834
E:communicatie@schoolmeubelen.com