Netherlands
OBS Westermarskoalle   landscapem

Een harmonieuze en veilige omgeving

 

Toekomstgericht onderwijs in de breedste zin van het woord. Westermarskoalle profileert zich als talentenschool. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders zich thuis voelen en waar er optimaal wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het kind.

Het is modern en open onderwijs gericht op dynamiek en talenten. In de praktijk komt deze onderwijsvisie onder andere tot uitdrukking in de invulling van het onderwijs én de inrichting van het schoolgebouw. Het is een harmonieuze en veilige omgeving. Het leerplein is zo ingericht dat de kinderen hun eigen plek kunnen kiezen als zij individueel, in groepjes of samen met de leerkrachten werken aan opdrachten.

De kleurrijke omgeving nodigt iedereen uit om samen te komen, elkaar te ontmoeten, samen te ontdekken en te ontwikkelen. Het is absoluut een feest om iedere dag naar deze school te gaan door de prachtige omgeving.

Klaas Geleynse

Meer informatie over het inrichtingsproject OBS Westermarskoalle? Neem dan contact op met Klaas Geleynse, Onderwijs inrichtingsspecialist Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen

Branche