Netherlands
DUURZAAM ÉN INSPIREREND inrichten VAN HET FUNDEREND ONDERWIJS
Trampoline   webImage
Presikhaaf Schoolmeubelen schrijf je in event

ONDERWIJS EVENEMENT

De school is een omgeving waar kinderen leren en spelen, maar ook een werkomgeving voor onderwijsprofessionals, pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten. Wat maakt de school tot een vitale leer- en werkomgeving? Wat kunnen scholen zelf doen om een vitale leer- en werkomgeving te creëren? Welke aspecten hebben hier invloed op? Hoe activeer je vitaliteit bij kinderen en volwassenen? In hoeverre speelt de inrichting van een school een rol bij de vitaliteit? En hoe benut je circulaire kansen hierbij? Het thema ‘Vitaliteit’ staat tijdens ons jaarlijks onderwijs evenement centraal!

Samen met onze partners delen we kennis, geven we je handvatten, ideeën en inspiratie mee om jouw school naar een vitale leer- en werkomgeving te transformeren.

Tijdens het onderwijs evenement kijken we vanuit diverse invalshoeken naar wat de invloed is van een vitale leer- en werkomgeving op kinderen en volwassenen en denken we in kansen en activatie.  

Wees erbij! Schrijf je nu in!
OBS De Meent

Vormgeven aan het PRIMAIR ONDERWIJS

Een optimale leeromgeving is volgens ons rijk, krachtig en betekenisvol. Het biedt ruimte voor eigen inbreng & creativiteit, stimuleert samenwerking & experimenten en nodigt uit om aan de slag te gaan. Een goede inrichting met focus op flexibiliteit kan hierin niet ontbreken. Een onderwijsvisie of -concept geeft richting aan het concreet vormgeven van onderwijs. De onderwijsvisie van de school is voor ons dan ook het vertrekpunt. Vanuit daar kunnen we de best passende schoolinrichting ontwerpen.

Naar primair onderwijs
Presikhaaf Schoolmeubelen onderwijs project binnenaanzicht van OBS de Meent in Schildwolde 015
Leonardo College   landscapem
Leonardo College

Vormgeven aan het VOORTGEZET ONDERWIJS

Een goed ingerichte school inspireert en geeft positieve energie. De schoolinrichting van nu is flexibel en sluit aan bij de behoefte om te leren hoe en waar je wilt. Presikhaaf Schoolmeubelen en Gispen geven samen vorm aan flexibele schoolinrichtingen in het voortgezet onderwijs. Vind voortgezet onderwijs inspiratie op onze Gispen website.

Naar voortgezet onderwijs

Faciliteren van jouw hybride werkomgeving op z’n best

Een belcel, stiltecabine en akoestische werkplek zijn onmisbare onderdelen van hybride werken. Gedurende de dag zijn er immers momenten waarop je moet (video)bellen of overleggen. Liefst in alle rust en zonder anderen te storen. De Ahrend Qabin Collectie ondersteunt hybride werken. Bovendien dragen deze cabines met hun akoestiek en ventilatie bij aan een vitaliserende werkomgeving. Maar welke en hoeveel boxen kies je? 

Ontdek de Ahrend Qabin collectie

De Ahrend Qabin Collectie

Commercieel manager

Hans Haarman

'We willen inspireren en ook uitdagen om bij
de nieuwe inrichting van een leeromgeving
veranderend onderwijs te ondersteunen. Waarbij
we leerlingen en leerkrachten een fijne werkplek
bieden die past bij het huidige tijdsbeeld en
flexibel genoeg is om in te spelen op een continu
veranderende (onderwijs)wereld.'

 

Branche

Meer lezen