Netherlands
Presikhaaf Schoolmeubelen fabriek in Arnhem  21

PSO 30+

Onze organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat wij aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid bieden dan organisaties van dezelfde grootte klasse. Onze organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Trede 3 betekent dat wij veel beter presteren wat betreft socialer en inclusief ondernemen dan het gemiddelde in Nederland. We behoren zelfs tot de 10% best presterende bedrijven. Bedrijven op trede 3 die 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, komen in aanmerking voor een zogeheten PSO 30+ certificering conform artikel 2.82 van de herziene aanbestedingswet. Ruim 70% van de bijna 200 Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen medewerkers komt uit de kwetsbare doelgroep en daarmee voldoen we ruimschoots aan de criteria van de PSO 30+ certificering. Dit betekent voor u dat u op basis van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet opdrachten aan ons kunt voorbehouden. Bovendien kunnen wij voor uw SROI rapportage de exacte inzet in uren en FTE/jaar berekenen voor het vervaardigen van uw schoolmeubilair en de inrichting van uw school.

Logo PSO 30 trede3
Logo CO2 prestatieladder

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 5 op de ladder laat Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen zien dat zij een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

ISO 9001, 14001, 45001

De nieuwe versie van ISO 9001 is op 23 november 2015 verschenen, en de ISO 14001 (de norm voor het milieumanagement) werd op 15 september 2015 officieel gelanceerd. Veranderingen zijn onder meer de invoering van de High Level Structure (HLS), een sterkere focus op de koppeling met de strategie van de organisatie. Met de High Level Structure zorgt ISO voor een vergaande integratie van ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem). Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen is ISO 9001 en ISO14001-2015 gecertificeerd en heeft de uitgangspunten gebruikt bij het vaststellen van de doelstellingen en in haar werkprocessen en procedures. Daarnaast is Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen ook ISO 45001-2018 gecertificeerd. Deze internationale certificering laat zien dat wij systematisch werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers.

Logo ISO 9001 14001 45000
Logo sbb

Erkend leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf zijn, is een titel om trots op te zijn. Het beeldmerk laat zien dat wij helpen om mbo-studenten op te leiden. De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. En dat is Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen dus! We bieden de studenten een goede en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding. Bij ons oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met alle werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen. Wij hebben praktijkopleiders aangesteld die in staat zijn de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Als organisatie maken we graag tijd, ruimte en middelen vrij om praktijkopleiders hun taak uit te laten voeren.

NEN

NEN is de nationale normalisatie-instelling voor Nederland. NEN bevordert Europese en mondiale normen voor producten, diensten en processen en de toepassing van die normen. De voor het schoolmeubilair gehanteerde norm NEN norm voor onderwijsinstellingen, is vernieuwd. De vernieuwde norm is een stuk uitgebreider dan de oude versie. Waar de oude norm zich vooral richtte op het standaard schoolmeubilair, zoals dat bij klassikaal onderwijs werd/wordt gebruikt, is er in de nieuwe versie ook aandacht voor veel andere modellen die regelmatig in schoolsituaties voorkomen. De NEN-EN 1729 gaat uit van zeven maatvoeringen voor zowel tafels als stoelen, aangeduid met een code en een kleur. Een speciaal ontwikkelde tabel geeft de verschillende maatvoeringen in relatie tot de onderbeenlengte en lichaamslengte, uitgedrukt in centimeters. Bijna alle schoolmeubelen van Presikhaaf voldoen aan de normen NEN 1729-1 en 2.

logo nen
Onderwijs Inrichtingsspecialist

Rob Stöver

"Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen heeft hart voor het vak als inrichter binnen het Primair Onderwijs, onze dag is goed als het ons samen lukt de school verder te helpen met de keuze van de juiste meubels, die uitnodigen iets nieuws te willen leren en op onderzoek uit te gaan."

Contactformulier

Branche

Meer lezen