Netherlands
Fabriek / Factory Arnhem   landscapeh

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

 

Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en richten ons bewust op het toevoegen van waarde aan zowel People, Planet als Profit. Wij zoeken steeds opnieuw naar een zorgvuldig balans en geven op verschillende manier invulling aan ons MVO-beleid. Niet alleen door de inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen alle bedrijfsprocessen, maar ook op vele andere gebieden, zoals gescheiden afvalinzameling, gebruik van duurzame grondstoffen, recycling van grondstoffen en revitalisering van gebruikt schoolmeubilair.  

 

Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen fabriek binnenaanzicht Arnhem ZK017

Inclusie

Dit betekent dat mensen met een beperking meedoen en meetellen in onze samenleving. Wij richten ons dan ook op het talent en het vermogen van mensen in deze doelgroep. Wij zetten onze mensen in hun kracht en hebben oog voor hun vitaliteit en welzijn. Met aandacht voor diversiteit van mensen op onze werkvloer zorgen wij voor de juiste mix. PSO Nederland heeft ons het PSO30+ certificaat toegekend; de hoogst haalbare certificering op het gebied van sociaal ondernemen.

Duurzaamheid

Wij produceren met minimale impact op het milieu en met maximale aandacht voor onze medewerkers op onze eigen productielocatie in Arnhem. Wij produceren de meest duurzame schoolmeubels en ontwikkelen zo modulair mogelijk. We gebruiken alleen de beste en meest duurzame grondstoffen en zetten ons in om zo min mogelijk CO2-uit te stoten. Het doel is om onze wereld veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Presikhaaf Schoolmeubelen fabriek in Arnhem  3
Presikhaaf Schoolmeubelen fabriek binnenaanzicht 0609

Circulariteit

Hergebruik, waarde behoud en minder gebruik; de sleutelwoorden van de circulaire economie. 
Ons uitgangspunt hierbij is dat we innovatief ontwerpen & produceren om verspilling van grondstoffen te voorkomen. We hebben daarnaast de kennis en ervaring om verouderd meubilair een tweede leven te geven. Voldoet (een deel van) uw huidige schoolmeubilair niet meer aan uw verwachtingen? Dan kunnen wij het refurbishen, ofwel revitaliseren.

Leren & Ontwikkeling

Wij richten ons op de inzet en ontwikkeling van talenten waarover mensen beschikken. Daarbij beschouwen wij het aanbieden van opleidingsmogelijkheden als cruciaal. Zo bieden wij - als Erkend Leerbedrijf - mbo-studenten van Regionale Opleidingen Centra (ROC) en leerlingen van VSO-scholen een goede en veilige werkplek als praktijkgedeelte van hun opleiding. Ons Leerwerkcentrum is een initiatief dat wij met een aantal belangrijke spelers in onze regio hebben opgezet om mensen op te leiden voor een baan bij Gispen Presikhaaf Schoolmeubelen of elders binnen onze maatschappij. 

Presikhaaf Schoolmeubelen fabriek in Arnhem  21
Onderwijs Inrichtingsspecialist

Ellen van 't Einde

“Het geeft veel voldoening om samen met de klant een visie te vertalen naar een uitdagende en fraaie speelleeromgeving waar een ieder zich ook geborgen voelt. Om een steentje te mogen bijdragen aan een rijke omgeving van waaruit kinderen en hun begeleiders zich dagelijks kunnen verwonderen, vinden wij heel waardevol.”

Contactformulier

Branche

Meer lezen