Netherlands
Montessorischool Passe Partout Kerschoten   headerm
Panta rhei   landscapem
Leeromgevingen die impact maken op leerprestaties

Onderwijs in beweging

Het onderwijs is continue in beweging zo ook het primair onderwijs. De fysieke leeromgeving is een belangrijke factor die invloed heeft op de leerprestaties en welzijn van kinderen en onderwijsprofessionals.

Een veilige omgeving die de gebruikers van het schoolgebouw een vertrouwd gevoel geeft en ruimte biedt aan kinderen om algemene -en maatschappelijke vaardigheden te ontwikkelen. En tevens onderwijsprofessionals de ruimte geeft om goed onderwijs te geven.

Het stimuleren van verschillende vormen van onderwijs vraagt om een adaptieve en efficiënte schoolinrichting die meebeweegt met actuele en toekomstige vormen van onderwijs.

Inspirerende leeromgevingen stimuleren de ontwikkeling van het kind

Inrichting op maat

Het uitdragen van een eigen identiteit wordt ook doorgevoerd in de schoolinrichting. Hierbij wordt naast de visuele uitstraling ook veel waarde gehecht aan ergonomisch verantwoord leren en werken, efficiëntie en duurzaamheid.  Uitgangspunten die wij meenemen bij het ontwerpen en produceren van flexibele -en toekomstgerichte inrichtingsoplossingen voor de kinderopvang en primair onderwijs. Inrichtingen passend bij jouw onderwijsvisie en gebruikers.

CDS Casper Diemerschool   landscapem

UITGELICHTE PROJECTEN

Rene Verhaar   portraitm
Onderwijs Inrichtingsspecialist

Rene Verhaar

'Met passie en veel plezier adviseer ik graag klanten om voor een juiste inrichting te zorgen die passend is tussen het uitgebreide aanbod en de specifieke wens van de klant. Met als doel een harmonieus interieur waar de klant zich wel bij voelt.'

Branche

Gerelateerde items