Netherlands
KC Muiderkring   headerm
KC Muiderkring   landscapem
Samenwerking met een integrale visie

Inrichtingen die inspelen op gebieds- en wijkgerichte benadering

Gedurende de dag vinden kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar binnen het Kindcentrum een ideale omgeving waar zij leren, spelen en ontwikkelen. Een omgeving waar de doorlopende leer- en ontwikkellijn gestimuleerd wordt en ruimte geboden wordt aan kinderen om hun talenten en vaardigheden te optimaal te ontplooien.

Het Kindcentrum, dat een belangrijke spil en behoefte in de wijk vervuld vraagt om een adaptieve inrichting die meebeweegt met de gebruikers, diverse functies van het gebouw en activiteiten. Co-creatie met de gebruikers is hierbij voor ons een inspiratiebron.

Duurzame en integrale visie vertaald naar de leer- en werkomgeving

Inrichting op maat

De inrichting van het Kindcentrum ontwerpen wij zo dat deze invulling geeft aan een breed scala van activiteiten van de gebruikers en functionaliteiten binnen het gebouw. Daarbij is aandacht voor duurzaamheid en circulariteit naast flexibiliteit een belangrijk aspect om een leer- en werkomgeving te ontwerpen gericht op de toekomst. Een omgeving  waarin onderwijs en kinderopvang kan blijven meegroeien en bewegen.

KC Muiderkring   landscapem

Uitgelichte projecten

Onderwijs Inrichtingsspecialist

Klaas Geleynse

'Samen creëren we ruimtes die door medewerkers en kinderen als prettig worden ervaren!'

Branche

Gerelateerde items