Netherlands
PSZ/BSO Groen van Prinsterer   headerxxl
KC Muiderkring   landscapem
Inhoud en visie vertaald naar de inrichting

Kinderopvang 0 – 4 jaar

Inrichtingen die inspelen op integrale samenwerking onderwijs en kinderopvang

We zien dat onderwijs en kinderopvang steeds vaker nauw samenwerken. Mooie voorbeelden zijn de (Integraal) Kindcentra en de brede scholen. Binnen de inrichtingsontwerpen gaan wij de uitdaging aan om de verbinding tussen kinderopvang en onderwijs vorm te geven als facilitering van het gezamenlijk pedagogisch klimaat.

Samen spelen, ontdekken en ondernemen

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar

Inrichtingen met de nadruk op ontspanning

Wij creëren omgevingen voor naschoolse activiteiten waar kinderen blij van worden en zich thuis voelen.
Omgevingen die een aantrekkingskracht hebben op kinderen en waar ze kunnen spelen, knutselen, muziek maken, tekenen, lezen, samen kunnen spelen en nog veel meer. Binnen de ontwerpen die wij creëren passen wij meubilair en maatwerk toe die deze activiteiten faciliteren en die ruimtes een ‘Wauw’-gevoel! geven.

SMDB Notter Zuna   landscapem
Onderwijs Inrichtingsspecialist

Ellen van 't Einde

'Het geeft veel voldoening om samen met de klant een visie te vertalen naar een uitdagende en fraaie speelleeromgeving waar een ieder zich ook geborgen voelt. Om een steentje te mogen bijdragen aan een rijke omgeving van waaruit kinderen en hun begeleiders zich dagelijks kunnen verwonderen, vinden wij heel waardevol.'

Branche

Gerelateerde items